Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi

Bilgisayar Araştırma ve Uygulama Merkezi (BAUM)

Misyon

Bilgisayar Araştırma ve Uygulama Merkezi; bilgisayar bilimleri alanında güncel teknolojileri kullanarak Üniversitemiz ve İlimiz başta olmak üzere gerek ulusal gerekse de uluslararası düzeyde projeler yapmayı, araştırma ve geliştirme faaliyetlerinde bulunmayı ve akademik çıktılar üretmeyi amaçlayan bir merkezdir. Özellikle Yapay Zeka, Makine Öğrenmesi, Büyük Veri Analitiği, Nesnelerin İnterneti, Siber Güvenlik, Kişisel Verilerin Korunması gibi pek çok alanda teknoloji geliştirme, araştırma faaliyetleri yürütme, uluslararası konferanslar düzenleme, makale/patent/faydalı model üretme ve danışmanlık verme gibi konularda çalışmaları gerçekleştirmeyi görev edinmiştir.

 

Vizyon

Güncel teknolojileri kendi bünyesine adapte ederek, katma değeri yüksek çıktıların elde edilmesi, iş birliklerinin yapılması, disiplinlerarası faaliyetlerin gerçekleştirilmesi ve yürütülmesi, ulusal ve uluslararası faaliyetlerde yer almayı hedeflemek için çağın gereksinimlerine uygun çalışma modelleri oluşturmak ve bunları güncel tutarak rekabet edebilir bir birim oluşturmaktır.