Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi

Bilgisayar Araştırma ve Uygulama Merkezi (BAUM)

Bilgisayar Araştırma ve Uygulama Merkezi (BAUM);

Bilgisayar bilimleri analında güncel teknolojileri kullanarak Üniversitemiz ve İlimiz başta olmak üzere gerek ulusal gerekse de uluslararası düzeyde projeler yapmayı, araştırma ve geliştirme faaliyetlerinde bulunmayı ve akademik çıktılar üretmeyi amaçlayan bir merkezdir. 

Merkezimiz, Ulusal ve Uluslararası düzeyde;

- Proje geliştirme,

- Patent, faydalı model üretme,

- Makale ve kitap yazma,

- Konferans, çalıştay düzenleme,

- Disiplinlerarası işbirlikleri,

- Danışmanlıklar verme,

- Üniversite-Sanayi ve Üniversite-Kamu işbirlikleri yapma

gibi konularda katma değer yüksek çıktılar üretmeyi hedeflemektedir.

Merkezimizin genel olarak ilgilendiği konulardan bazıları şu şekilde sıralanabilir;

- Yapay Zeka,

- Makine Öğrenmesi,

- Büyük Veri Analitiği,

- Nesnelerin İnterneti,

- Görüntü İşleme,

- Bilgisayar Ağları,

- Kişisel Verilerin Korunması,

- Siber Güvenlik,

- Veri Bilimi.