Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi

Bilgisayar Araştırma ve Uygulama Merkezi (BAUM)

Dr.Öğr.Üyesi YAVUZ CANBAY

Merkez Müdürü

(344) 300-1705

yavuzcanbay